Προεπιλεγμένη Εικόνα

marketupgr

Βελτιώστε το Speaking Potential σας: 18 Συμβουλές για Προχωρημένους Εξεταζόμενους

18 Tips for Advanced Examinees

Every communicative act conducted by means of oral language aims at: informing, communicating, persuading our interlocutor or a wider audience. The communicative act normally involves more than one speaker: this renders the development of a connection indispensable for the successful…

10 τρόποι για να βελτιώσετε τα προφορικά αγγλικά σας χωρίς να το καταλαβαίνετε

improve-spoken-english
Knowing English well doesn’t mean that your spoken English has the same confidence and efficiency. For better or worse, excellent knowledge of a foreign language, especially when it comes to English, opens new horizons both professionally and in the student's own perception of the world as he actually learns to see, read, listen and feel in a completely different way, through understanding another culture.