Κατηγορία: Uncategorized

Βελτιώστε το Speaking Potential σας: 18 Συμβουλές για Προχωρημένους Εξεταζόμενους

18 Tips for Advanced Examinees

Every communicative act conducted by means of oral language aims at: informing, communicating, persuading our interlocutor or a wider audience. The communicative act normally involves more than one speaker: this renders the development of a connection indispensable for the successful…