Κατηγορία: Online μαθήματα

10 τρόποι για να βελτιώσετε τα προφορικά αγγλικά σας χωρίς να το καταλαβαίνετε

improve-spoken-english
Knowing English well doesn’t mean that your spoken English has the same confidence and efficiency. For better or worse, excellent knowledge of a foreign language, especially when it comes to English, opens new horizons both professionally and in the student's own perception of the world as he actually learns to see, read, listen and feel in a completely different way, through understanding another culture.