Πορτογαλικά για το ταξίδι

140.001000.00

Μάθε Πορτογαλικά για το ταξίδι

Διαδικτυακά μαθήματα για το ταξίδι σας, ιδιαίτερα ή σε ομάδες, με τους πιο εξειδικευμένους καθηγητές, προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών και ευέλικτες ώρες.

Το να μιλάς τη γλώσσα σε μια ξένη χώρα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείς με τον τοπικό πολιτισμό και να αποκτήσεις αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες. Το εξειδικευμένο μάθημά μας έχει σχεδιαστεί για ταξιδιώτες που θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση, τη γραφή, την ακρόαση και την ομιλία.

Αν θέλεις να κάνεις μαθήματα μαζί με έναν φίλο, αυτή είναι η σειρά μαθημάτων για εσάς! Η εκμάθηση ως ομάδα κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πολύ πιο αξέχαστη και διασκεδαστική λόγω της προσωπικής αλληλεπίδρασης, αλλά και μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε ο ένας τον άλλον!

Επέλεξε τον αριθμό των μαθημάτων που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σου ή Δωρεάν Μάθημα που θα επιτρέψει στον καθηγητή να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεων σου και να σε βοηθήσει να επιλέξεις το πακέτο που είναι καλύτερο για σένα.

*Εάν είστε μια ομάδα περισσότερων από 2 ατόμων, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας, για να κανονίσετε τα μαθήματά σας!

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , ,

A1

Breakthrough or beginner

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

A2

Waystage or elementary

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

B1

Threshold or intermediate

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

C1

Effective operational proficiency or advanced

Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning. Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

C2

Mastery or proficiency

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.