Γιατί να μας επιλέξετε

Η ομάδα μας αποτελείται από καθηγητές/τριες πιστοποιημένους και ειδικά καταρτισμένους για μαθήματα μέσω των νέων τεχνολογιών.
Η εμπειρία μας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών μάς βοηθά να δημιουργούμε προγράμματα σπουδών που απαντούν στις ανάγκες σας, παρακολουθώντας κάθε σύγχρονη εξέλιξη στον τομέα της διδακτικής και των εξετάσεων πιστοποίησης.
Η online εφαρμογή διαλόγου (για το διαδικτυακό μάθημα), είναι ίσως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς ο/η μαθητής/τρια μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε και να κάνει το μάθημά του όποτε θελήσει.
Μάθετε μία ξένη γλώσσα μαζί με έναν φίλο!
Μία από τις καινοτομίες του Let’s Speak Together είναι και η ομαδική διδασκαλία. Η γλώσσα είναι επικοινωνία και η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια, ώστε το μάθημα της ξένης γλώσσας να διδάσκεται και σε ομάδα (έως και 8 ατόμων), για να υπάρχει διάδραση. 

Πως λειτουργεί το Let’s Speak Together!

εμφάνιση