εμφάνιση

Η Γερμανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως.

Στον επαγγελματικό τομέα η επικοινωνία στα Γερμανικά με τους γερμανόφωνους συνεργάτες βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πιο αποτελεσματική επικοινωνία –και κατά συνέπεια επιτυχία.

Με τις γνώσεις Γερμανικών βελτιώνετε τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες σε γερμανικές εταιρίες στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες. Οι καλές γνώσεις Γερμανικών σαν κάνουν έναν παραγωγικό συνεργάτη για έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά.

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα της επιστήμης. Η Γερμανία, με τη συμβολή της στην έρευνα και την ανάπτυξη, κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως και χορηγεί σε αλλοδαπούς επιστήμονες υποτροφίες για έρευνα.
Η Γερμανία χορηγεί ένα μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές στη Γερμανία. Σε νέους πολίτες άλλων χωρών χορηγείται βίζα προσωρινής εργασίας. Για ορισμένα επαγγέλματα ισχύουν ειδικοί κανονισμοί για τη χορήγηση άδειας εργασίας.