εμφάνιση

Τα Γαλλικά χρησιμοποιούνται ως επίσημη γλώσσα σε πάνω από 170 εκατομμύρια ανθρώπους,ενώ αριθμούνται 45 τα κράτη που την έχουν ως επίσημη γλώσσα.

Στα ευρωπαϊκά κράτη τα Γαλλικά είναι από τις πρωτεύοντες γλώσσες εργασίας.

Τα κέντρα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές: Βρυξέλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο.
Τα Γαλλικά είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Γιατροί χωρίς σύνορα κλπ) και έτσι χιλιάδες στελέχη, υπάλληλοι και στρατιωτικοί σε διάφορα μέρη του κόσμου μαθαίνουν τη Γαλλική γλώσσα.