εμφάνιση

Είναι από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες στον κόσμο, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους μιλάει αγγλικά είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη/τρίτη γλώσσα. Χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca και κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας.

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που παράγεται στο ίντερνετ είναι στην αγγλική γλώσσα. Έτσι μέσω της γνώσης της αγγλικής έχουμε πρόσβαση σε τεράστια ποσότητα πληροφοριών που δεν θα ήταν προσβάσιμη ειδάλλως.

Η εκμάθηση της αγγλικής, λόγω των καθημερινών ερεθισμάτων (ταινίες, μουσική, εκπομπές), καθίσταται εύκολη για όλους με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μιλούν και να γράφουν αβίαστα στην αγγλική ήδη από πολύ μικρή ηλικία.